Ανακαλύψτε τα φρούτα και λαχανικά μας!
Πορτοκάλια
Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Μανταρίνια
Φράουλες
Φράουλες
Καρπούζια
Καρπούζια
Πεπόνια
Πεπόνια
Ακτινίδια
Ακτινίδια
Σταφύλια
Σταφύλια
Πατάτες
Πατάτες
Κολοκύθι
Κολοκύθι
Ρόδια
Ρόδια
Κεράσια
Κεράσια
Ροδάκινα
Ροδάκινα
Μήλα
Μήλα
Νεκταρίνια
Νεκταρίνια
 
Εποχικότητα και δυνατότητες εξαγωγής
H Eταιρία

Με περισσότερους από 10 κωδικούς προϊόντων φρούτων και λαχανικών από όλη την Ελλάδα, επενδύουμε στην γεωργία προωθώντας τα προϊόντα της ελληνικής γης σε όλο τον κόσμο.

Με αίσθημα ευθύνης προς τους πελάτες και τους καταναλωτές μας, επενδύουμε συνεχώς στην αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης. 

Η δέσμευση της εταιρείας FRUIT PACK για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η αδιαπραγμάτευτη υπόσχεση και ευθύνη μας.

 

Περιήγηση στις εγκαταστάσεις μας
 
Παραγωγή
Η εταιρία PANTAZIS FRUIT έχοντας δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο παραγωγών – μελών της, επενδύει διαρκώς στον πρωτογενή τομέα, την διαρκή εκπαίδευση και την στενή επίβλεψη των καλλιεργειών οι οποίες είναι αυστηρά πιστοποιημένες κατά το διεθνές πρότυπο περί εφαρμογής των αρχών της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του GLOBALG.A.P. την παραγωγή ασφαλών, αγροτικών προϊόντων κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Η εταιρία διαθέτει και δική της παραγωγή συνολικής έκτασης 500 στρεμμάτων.
Συσκευασία
Κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης εντός της πρότυπης μονάδας της εταιρίας στα Λεχαινά Ηλείας, και σε όλα τα στάδια της διαλογής, τυποποίησης, και συσκευασίας, όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους από εξειδικευμένη γεωπονική ομάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα BRC Global Standard for Food Safety και HACCP Good Hygiene Practices. Με στόχο την υγεία του καταναλωτή γίνεται αυστηρή επιλογή όλων των πρώτων και των βοηθητικών υλών καθώς και των υλικών συσκευασίας, κατά την παραλαβή των οποίων εφαρμόζονται πλήρως πιστοποιημένες μέθοδοι. Μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος Ιχνηλασιμότητας (Product Traceability System) διπλής κατευθύνσεως, παρακολουθούμε πλήρως τα προϊόντα καθώς αυτά μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα : «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και αντίστροφα!
Αποθήκευση & Συντήρηση
Η αποθήκευση και συντήρηση των προϊόντων γίνεται σε 23 ειδικούς, σύγχρονους, ψυκτικούς θαλάμους υπό απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες με συνεχή μέτρηση οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα, θερμοκρασίας και υγρασίας, διατηρώνατς την άριστη ποιότητά τους. Η εταιρία διαθέτει ειδικά κατασκευασμένους ψυκτικούς θαλάμους, για πρόψυξη και συντήρηση των προϊόντων ώστε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους μέχρι την παράδοσή τους να διατηρείται η κατάλληλη θερμοκρασία του φορτίου.